Ondanks de groeiende hype rond elektrische voertuigen, zullen conventionele verbrandingsvoertuigen naar verwachting tot ver in de toekomst op de weg te vinden zijn. Als gevolg hiervan zullen uitlaatsystemen een cruciaal hulpmiddel blijven bij het verminderen van schadelijke luchtvervuiling.

De kracht van Palladium

De infographic van vandaag komt van North American Palladium en toont de unieke eigenschappen van het edelmetaal en hoe het wordt gebruikt in katalysatoren over de hele wereld. Palladium stelt autofabrikanten in staat om aan strengere emissienormen te voldoen, waardoor het een geheim wapen is om vervuiling in de toekomst te bestrijden.

 

Palladium: The Secret Weapon in Fighting Pollution

De wereld heeft vandaag de dag dringend behoefte aan palladium. Het is het cruciale metaal bij het verminderen van schadelijke emissies van voertuigen met gasmotor. Naarmate de milieunormen strenger worden, gebruiken auto's steeds meer palladium, waardoor de wereldwijde bevoorrading wordt belast.

Wat is Palladium?

Palladium is een van de zes metalen uit de platinagroep die dezelfde chemische, fysische en structurele kenmerken hebben. Palladium heeft veel toepassingen, maar het grootste deel van de wereldwijde consumptie is afkomstig van de autokatalysatorindustrie. In 2018 bedroeg de totale bruto vraag naar het metaal 10.121 miljoen ounces (Moz), waarvan 8.655 Moz naar autokatalysatoren ging. Dit waren de belangrijkste regio's gerangschikt op vraag naar palladium:

  • Noord-Amerika: 2.041 Moz
  • Europa: 1.883 Moz
  • China: 2.117 Moz
  • Japan: 859 Moz
  • Rest van de wereld: 1.755 Moz

 

Katalysatoren: Palladium versus platina

De verbranding van benzine veroorzaakt drie primaire verontreinigende stoffen: koolwaterstoffen, stikstofoxiden en koolmonoxide. Katalysatoren veranderen deze giftige en vaak gevaarlijke chemicaliën in veiliger verbindingen. Om de uitstoot te beheersen, hebben landen over de hele wereld strikte emissienormen opgesteld waaraan autofabrikanten moeten voldoen, maar deze staan ver af van de realiteit hoeveel schadelijke stoffen elke dag door bestuurders worden uitgestoten. Omdat niemand in een rechte lijn of in perfecte omstandigheden rijdt, worden strengere emissietests van kracht. Bekend als Real Driving Emissions (RDE), laten deze tests zien dat palladium veel beter presteert dan platina in een typische rijsituatie. Bovendien ondermijnt de onthulling van het Volkswagen-emissieschandaal (bekend als Dieselgate) het platinagebruik in voertuigen verder. Als gevolg hiervan wordt het aantal dieselmotoren afgebouwd ten gunste van voertuigen op gas die palladium gebruiken.

Waar komt Palladium vandaan?

Als de wereld al dit palladium gebruikt, waar komt het dan vandaan? Ongeveer 90% van de palladiumproductie in de wereld is een bijproduct van de winning van andere metalen, terwijl de resterende 10% afkomstig is van primaire productie.

In 2018 was er in totaal 6,88 miljoen gram mijnvoorraad, voornamelijk afkomstig uit Rusland en Zuid-Afrika. Conflicten in deze landen vormen aanzienlijke risico's voor de wereldwijde toeleveringsketen. Er zijn maar weinig Noord-Amerikaanse rechtsgebieden, zoals Ontario en Montana, die een mogelijkheid bieden voor een stabielere primaire productie van palladium.

Lange weg naar uitsterven verbrandingsmotor

De huidige prijs van palladium wordt bepaald door fundamentele vraag- en aanbodkwesties, niet door speculaties van beleggers. Tussen 2012 en 2018 heeft een geaccumuleerd tekort van vijf miljoen ounces druk uitgeoefend op direct beschikbare voorraden bovengronds palladium. Voertuigen met verbrandingsmotoren (ICE) zullen de wegen tot ver in de toekomst blijven domineren. Volgens Bloomberg New Energy Finance zal het pas in 2040 zijn dat ICE-voertuigen onder de 50% van de markt voor de verkoop van nieuwe auto's dalen, ten gunste van plug-in en hybride voertuigen. Strengere emissienormen zullen de vraag naar palladium verder versterken. De wereld heeft vandaag en tot ver in de toekomst, behoefte aan een stabiele en gestage aanvoer van palladium.

Bron: www.visualcapitalist.com